Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 燕雀目 Passeriformes > 鵐科 Emberizidae > Emberiza > 黑臉鵐 Emberiza spodocephala

黑臉鵐 Emberiza spodocephala

攝於苗栗竹南

SIN_4384.jpg SIN_0261.jpg 170408_0G0A3366.jpg 170408_0G0A3358.jpg 170408_0G0A3355.jpg