Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 燕雀目 Passeriformes > 燕科 Hirundinidae > 燕屬 Hirundo > 家燕 Hirundo rustica

家燕 Hirundo rustica

攝於吉貝

180212_0G0A4036.jpg 151107_2M5A3722.jpg 150416_2M5A7477.jpg 150416_2M5A7427.jpg 141019_A09V6907.jpg