Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 燕雀目 Passeriformes > 繡眼科 Zosteropidae > 繡眼屬 Zosterops > 紅脇繡眼 Zosterops erythropleurus

紅脇綠繡眼

160405_2M5A7103.jpg 150516_2M5A9754.jpg IMG_4318.JPG 120422_102T1831.jpg 050306_UY5V7115.jpg