Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 鶴形目 Gruiformes > 秧雞科 Rallidae > 骨頂屬 Fulica > 白冠雞 Fulica atra

白冠雞 Fulica atra

攝於新竹金城湖

IMG_2333.JPG 572.JPG 130224_A09V0793.mov 130224_A09V0794.mov 130224_A09V0797.mov