Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 燕雀目 Passeriformes > 燕科 Hirundinidae > 燕屬 Hirundo > 洋燕 Hirundo tahitica

洋燕 Hirundo tahitica

攝於屏東滿洲

121006_102T5473.jpg 131008_A09V7800.jpg 131008_A09V7804.jpg 131009_A09V7985.jpg 131009_A09V7990.mov