Home > 台灣地區野鳥集 -鳥類- Natural Island, Yea! Taiwan > 燕雀目 Passeriformes > 繡眼科 Zosteropidae > 繡眼屬 Zosterops > 低地繡眼 Zosterops meyeni

低地繡眼
英文名:Lowland White-eye
學名:Zosterops meyeni
體長:11公分
觀察紀錄:本種僅分部於蘭嶼綠島,叫聲某些旋律與本島明顯不同,成群活動於樹林中上層

040626_GK0G4498.jpg
巴丹綠繡眼 Zosterops meyeni196 views攝於蘭嶼
     
1 files on 1 page(s)